NgnqxQ6syUJjVAYArjRJZkqUF835VT3kDy
Balance (DEM)
1940443.91990200