NVQv6Nxky1yvWrixG4cWspEYTP4mrH2V51
Balance (DEM)
249644.10948500