NVQv6Nxky1yvWrixG4cWspEYTP4mrH2V51
Balance (DEM)
31287.00000000