NRygihUjBDCzzLSPLAoT1VZZMBQnwHDv6K
Balance (DEM)
210127.52527100